EVOLUȚIA GÂNDIRII PSIHANALITICE ȘI A CONCEPȚIEI DESPRE INCONȘTIENT

Seminar de autor – W. Bion.

Septembrie 2023 – Martie 2024

 

 

STRUCTURA SEMINARULUI

 1. Partea teoretica – Seminar de autor W. Bion
 2. Grup terapeutic bionian (Grup cu presupoziții de bază)

 

Bucuresti

-in sala si on-line

-20 Credite – Colegiul Psihologilor din Romania

 

Formator

Lavinia Corina Bârlogeanu este profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, din cadrul Universității București. A efectuat stagii postdoctorale la Universitatea Paris 4 Sorbona și la Universitatea Paris 5 Rene Descartes. A lucrat ca cercetător asociat la Laboratorul de Cercetare UFM 8099 al Universității Paris 5 Rene Descartes și CNRS (Centre National pour la Recherche Scientifique) Franța.

A publicat mai multe lucrări de specialitate: „Psihopedagogia artei” la Editura Polirom, „Antropologie sub semnul valorii” la Editura Trei, „Strategii culturale și interculturalitate în spațiul românesc” la Editura Humanitas, „Jung îndrăgostit de suflet” la Editura Nemira, „Diavolul în viziuni, povești și vise” la Editura Nemira.

Lavinia Bârlogeanu este autoarea a trei romane: „Nodurile lunii”, Editura Tracus Arte, „Arrhetonul”, Editura Nemira, „ACOLO”, Editura Nemira

În domeniul psihoterapiei, Lavinia Bârlogeanu a urmat mai multe cursuri de formare:

-Psihoterapie Psihanalitică – Asociatia de Consiliere si Psihoterapie Psihanalitica din Bucuresti.

-Muzicoterapie – cu formatori din cadrul Institutului de Muzicoterapie, Paris

-Psihologie Transpersonală – cu formatori din Spania, Peru, Italia

-Psihotraumatologie (Metoda:  Constelarea traumei) – Organizator ISTT București, cu formatori din Germania și România.

-EMDR (terapia traumei) – cu formatori și supervizori din Spania

 

Corneliu Irimia psihanalist, doctor in psihopatologie al Universitatii Paris 7 – Denis Diderot, formator in domeniul psihoterapiei, consilierii, supervizor in psihoterapia adultului, copilului si adolescentului. Autor al cartilor « Idealizare si dragoste. Eseuri de psihanaliza » (2005),  « Peisaje interioare. Rescrierea istoriei emotionale prin psihoterapie psihanalitica » (2017),  presedintele Asociatiei de Consiliere si Psihoterapie Psihanalitica din Bucuresti.

 PREZENTAREA SEMINARULUI TEORETICO-CLINIC

DESFASURARE :

Locatia:  Bucuresti, zona Bd. Banu Manta, Primaria sector 1.

Locatia exacta va fi comunicata la inscriere.

 

STRUCTURA SEMINARULUI:

 

I.Partea a-1-a:  Partea teoretica: Seminar de autor W. Bion 

 

Durata: 7 sesiuni / 3 ore. O zi de sambata pe luna.

Orele 10.00-13.00 (in sala si on-line),

 

DATELE DE DESFASURARE:

IN SALA

 

Sambata,

9 septembrie 2023

14 octombrie 2023

11 noiembrie 2023

9 decembrie 2023

13 ianuarie 2024

10 februarie 2024

9 martie 2024.

13 aprilie 2024

11 mai 2024

 

CUI SE ADRESEAZA CURSUL:

-Specialistilor in domeniul psihoterapiei, psihologiei clinice, consilierii psihologice, absolventilor sau studentilor la facultatea de Psihologie, Filosofie, Medicina (Psihiatrie), Pedagogie.

 

DESCRIEREA SEMINARULUI:

 

Motto: Nu încercați să mă înțelegeți. Consacrați-vă atenția asupra reacțiilor voastre emoționale referitoare la mine – Bion.

 

Seminarul își propune evocarea modelului bionian ca un fenomen de emergență și de conținere a gândirii psihanalitice în ansamblul ei, atât din punct de vedere istoric, cât și generativ. Modelul bionian este atât de vast, de comprehensiv, de integrativ și de transformațional, încât funcționează ca o autentică paradigmă (Th. Kuhn) în sensul că putem regăsi în interiorul lui, ca niște cazuri particulare, teoria freudiană, abordarea winnicottiană, teoria kleiniană, psihanaliza jungiană, abordarea lacaniană, etc. și, în același timp, generează spațiul conținerii contribuțiilor intersubiective și relaționale.

Astăzi, dacă răsfoim revistele de psihanaliză cele mai semnificative și programele conferințelor de specialitate, numele lui Bion este nelipsit, ideile lui sunt difuzate și preluate de majoritatea școlilor de formare în psihanaliză și psihoterapie. Este cât se poate de firesc să privim cu multă atenție, atitudine reflexivă și deferență valoarea teoretică și clinică a contribuțiilor bioniene, ideile cele mai incisive care ne plasează în actualitatea gândirii psihanalitice și în spiritul ei viu. Mulți psihanaliști sunt încă surprinși atunci când descoperă că Bion este fondatorul direcției intersubiective și că cele mai semnificative concepte – conținătorconținut, reverie, funcție , contribuțiile la psihanaliza grupurilor – sunt familiare multor profesioniști din domeniul sănătății mentale și au alcătuit bazele elaborării teoriei atașamentului.

Seminarul tinde să aducă la suprafață cele mai novatoare contribuții bioniene la psihanaliză și să demonstreze valoarea lor teoretică și clinică într-o manieră cât se poate de accesibilă, dar și să ofere ocazia participanților de a-și găsi propria lor poziție analitică, de a se asculta pe sine în timp ce „ascultă” vocea lui Bion de dincolo de texte și sesizează marile turbulențe care au inspirat o viziune nouă a travaliului psihanalitic. Prin contribuția bioniană, gândirea psihanalitică a evoluat de la conceptul de „stază” la cel de „flux”, sintagma „amintiri din viitor” reușind să surprindă magistral acest aspect și seria de transformări pe care Bion se străduiește să o evoce atât la nivel teoretic, cât și în clinică. Neobișnuit, provocator și foarte frumos este modul în care Bion ne propune să ne situăm în câmpul însuși al psihanalizei, iar dacă ne îngăduim să ne acordăm fluxului gândirii sale, ne putem da seama că Bion este mult mai util pentru gândirea și practica noastră, decât își imaginează majoritatea profesioniștilor actului analitic.

 

Obiectivul fundamental al seminarului este familiarizarea participanților cu opera (enciclopedică și generativă),  cu gândirea și cu aspectele fundamentale ale clinicii bioniene.

Obiective specifice:

 • Situarea paradigmei bioniene în perspectivă interdisciplinară și în contextul culturii postmoderne
 • Prezentarea viziunii holografice despre inconștient a lui Bion și a uneltelor pentru explorarea inconștientului
 • Abordarea stilului de a scrie și a manierei de a comunica bioniene, a „limbii analogice universale” care poate fonda o teorie unificată a câmpului psihanalitic
 • Abordarea conceptelor fundamentale: pulsiune de adevăr, „O”, transformări, conținător conținut, funcție , elemente  și , gânduri fără gânditor, legături L(iubire) , H (ură), K (cunoaștere) și negativele lor –L, -H, -K, reverie, viziune binoculară, barieră de contact, poziție transcendentă
 • Abordarea aspectelor tehnice ale psihanalizei bioniene

 

 

TEMATICĂ:

 

Prezentarea unei viziuni de ansamblu asupra operei bioniene (aspecte epistemologice, ontologice și fenomenologice)

 • Fundamentele modelului bionian
 • Stilul și geniul bionian
 • De la Bion „înlănțuit”, la Bion eliberat: condiția prometeică a vieții și operei bioniene
 • Ce fel de analist era Bion? Exemple din analizele conduse de Bion.

 

 

Importanța muncii în grup pentru teoria și clinica bioniană

Notă: Elementele abordate la acest punct constituie baza organizării grupului de lucru bionian asociat seminarului teoretic, prezentat în partea a II-a a acestui material

 • Forțele emoționale ale grupurilor
 • Repere psihanalitice ale grupurilor
 • Mentalitate și cultură de grup
 • Presupozițiile de bază ale proceselor de grup
 • Schimbarea catastrofică
 • A vedea pacientul individual ca grup de obiecte interne

 

Esența modelului bionian

 • Sensul psihanalitic al „credinței”, și „misticismului” bionian
 • Gânduri fără gânditor
 • Limbajul marilor împliniri
 • O sau despre absolut în discursul și clinica psihanalitică
 • O și pulsiunile
 • O și poziția transcendentă: ciclul reîntoarcerilor și provocarea transformărilor în O
 • O ca preconcepție înnăscută (arhetip)
 • Reconfigurarea obiectului fundamental al psihanalizei: Inconștientul. Prezentarea viziunii bioniene despre inconștient
 • „Limbajul marilor împliniri” și problema devenirii
 • Ce este limba apofatică și paradoxală a psihanalizei?
 • Viziunea binoculară
 • Cele două accepțiuni ale devenirii
 • Sistemul S.P.(poziția schizoid-paranoidă) – D. (poziția depresivă) și zorii T (poziția transcendentă)
 • Legături L, H, K și –L, -H, -K; Funcție alfa și funcție alfa în revers –
 • Căutarea adevărului: pulsiunea de adevăr, minciună și falsitate; curiozitatea și riscurile ei

 

Conținător – conținut

 • Originea conceptului – o perspectivă constructivistă
 • Conținătorul negativ
 • Componente funcționale ale conținătorului

 

Studii asupra psihozei

 • Considerații despre articolele : „Note asupra schizofreniei”, „Dezvoltarea gândirii schizofrenice”, „Diferențierea personalității psihotice de personalitatea non-psihotocă”, „Halucinația”, „Aroganța”, „O teorie a activității de gândire”

 

Transidentificarea proiectivă

 • De la identificarea proiectivă la transidentificarea proiectivă bioniană
 • Principiile bioniene ale definirii transidentificării proiective
 • Transidentificarea proiectivă – sursă a conceptualizării terțului subjugant

 

Transformări

 • Auto-organizare, co-construcție și transformări
 • Modelul alimentar și modelul sinaptic al transformării
 • Tipuri de transformări
 • Transformări și halucinații
 • Transformări în „O”
 • „Conjuncția constantă”, „faptul selectat”

 

Teoria bioniană asupra travaliului visului

 • Travaliul visului și funcția alfa
 • Ipoteze bioniene despre activitatea onirică
 • Funcțiunile visării
 • Vis, fantasmă, pulsiune de adevăr

 

Aspecte de tehnică analitică bioniană

 • Abandonarea memoriei, dorinței, comprehensiunii și a preconcepțiilor teoretice; plonjarea în stare de reverie
 • Recursul la imaginație și raționamentul speculativ
 • Visarea viselor nevisate ale pacientului
 • Accesul psihanalistului la sens, mituri (corelarea fantasmelor cu scheme mitologice) și pasiuni (experiența emoțională a propriei suferințe)

 

Condiții de participare la seminar pentru participanții din afara ACPPB:

 • Achitarea taxei de 200 lei/sesiune
 • Înscrierea la seminar este condiționată de asumarea urmării programului în integralitatea sa

Cursanții care au urmat deja cursul și doresc să-l urmeze încă o dată, beneficiază de reducerea taxei, contribuția lor fiind de 50 lei/sesiune

Cursul beneficiază de 20 credite ale Colegiului Psihologilor din Romania de care pot beneficia participanții care urmează pentru prima dată acest seminar.

 

 1. GRUP TERAPEUTIC BIONIAN (Grup cu presupoziții de bază)

DOAR IN SALA

 

-Nota: Participarea la grupul de lucru impune ca obligatorie terapia personală (în curs sau finalizată) a participanților

 

Membri permanenți:  formează nucleul dur al activității de grup și participă la toate sesiunile

Numărul maxim al membrilor permanenți : 14

*Dintre participanții la grupul de anul trecut, vor participa la noul grup 9 cursanți; mai sunt 2 locuri disponibile.

 

Membri nepermanenți: participă la câte o sesiune de lucru, stabilită în funcție de disponibilitatea de timp a grupului

 

Durata: septembrie 2023-martie 2024

 

Frecvența: 1/lună

Durata: 4 ore (Orele 14.00-18.00)

 

Datele de desfasurare:

Sambata,

9 septembrie 2023

14 octombrie 2023

11 noiembrie 2023

9 decembrie 2023

13 ianuarie 2024

10 februarie 2024

9 martie 2024.

13 aprilie 2024

11 mai 2024

 

Mod de organizare:

 • Grupul terapeutic și clinic este asociat Seminarului teoretic și are ca scop punerea în practică a modului de gândire și de intervenție terapeutică în context de grup, prezentate în cadrul Seminarului teoretico – clinic
 • În fiecare sesiune a grupului terapeutic participanții au ocazia să lucreze tema care l-a preocupat constant și căreia Bion îi dedică metapsihanaliza lui, dar și tema stringentă pentru mulți dintre noi, și anume, „angoasa de negândit”, teroarea O, agonia prăbușirii, a vidului, a morții
 • Fiecare proces de lucru desfășurat de către participanți în cadrul grupului, va fi discutat și interpretat în termenii psihanalizei bioniene
 • Participarea la grupul de lucru impune ca obligatorie terapia personală (în curs sau finalizată) a participanților
 • Modul de lucru în grup combină metodologia expusă de Bion în textele sale dedicate muncii în grup, cu alte abordări psihanalitice de grup (psihodrama psihanalitică, metodă dezvoltată de S. Lebovici) și cu abordările de grup din psihotraumatologie (constelările traumei)
 • Fiecare participant va putea alege să lucreze în cadrul grupului fie angoasa, fie anumite modalități de funcționare psihică, propunând termeni-cheie care descriu tema aleasă și desemnând anumiți participanți din grup, pentru a intra în rezonanță cu termenii aleși (punerea în scenă și metaforizarea acestora)
 • Participanții au calitatea de co-terapeut pentru fiecare dintre procesele de grup desfășurate
 • Participanții vor avea ocazia să utilizeze elemente observate și interpretate în cadrul activității de grup în lucrul individual cu pacienții, urmând sugestia lui Bion de a privi fiecare pacient ca pe un grup de obiecte interne. Accentul în acest caz este pus nu pe apariția, transferul și elaborarea obiectelor interne în actul terapeutic, ci pe relațiile dintre aceste obiecte interne, care indică modul în care un pacient gândește și ce fel de legături (L sau –L , H sau –H , K sau –K ) generează dinamica psihică în fiecare caz în parte.

 

Taxa de participare pentru Grupul terapeutic:

-Membrii permanenți: 350 lei/sesiune

-Membri nepermanenți: 450 lei/sesiune

 

Modalitate de inscriere pentru SeminArul teoretic si pentru Grupul Terapeutic:

 

Termen limita de inscriere : 5 septembrie 2023

Atentie : locurile se ocupa rapid !

 

In taxa de curs sunt incluse: activitatea de predare, suportul de curs,  fise si materiale de lucru,  atestat al Colegiul Psihologilor din Romania cu numarul de credite obtinut (20 de credite) sau diploma de participare pentru participantii care nu sunt inscrisi in Colegiul Psihologilor sau care au primit deja credite pentru participarea la acest seminar..

 

Inscrierea se face prin trimiterea unui email cu o scurta prezentare (studii si activitate profesionala) la adresa centrul.self@gmail.com cu mentiunea – Inscriere la Seminarul Teoretic Bion sau, dupa caz, Inscriere la Grupul Terapeutic Bion.

 

Dupa acceptul primit pe email din partea Asociatiei se va trimite de catre participant, pe email, o copie a OP, a cartii de identitate si a diplomei de licenta/carnetului de student, precum si formularul de inscriere completat.

 

Taxa se achita  prin ordin de plata catre :

Asociatia de Consiliere si

Psihoterapie Psihanalitica din Bucuresti

CIF – 18690388

ING Bank

RO76 INGB 0000 9999 0576 8618.

 

Date

09 Sep 2023 - 11 May 2024
Expired!

Location

ACPPB
zona Banu Manta, Sector 1, Bucuresti
Category
Centrul Self

Organizer

Centrul Self
Email
asociatiadeconsiliere@gmail.com
Go to Top