FUNDAMENTE CULTURALE ALE PSIHANALIZEI

Expresii mitologice și clinice ale dinamicii psihicului între

dimensiunea arhaică și cea sublimatorie

Lavinia Barlogeanu

 

Există o fisură, o fisură în orice

Și pe acolo intră… Lumina!

 

Lavinia Corina Bârlogeanu este profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, din cadrul Universității București. A efectuat stagii postdoctorale la Universitatea Paris 4 Sorbona și la Universitatea Paris 5 Rene Descartes. A lucrat ca cercetător asociat la Laboratorul de Cercetare UFM 8099 al Universității Paris 5 Rene Descartes și CNRS (Centre National pour la Recherche Scientifique) Franța. A publicat mai multe lucrări de specialitate: „Psihopedagogia artei” la Editura Polirom, „Antropologie sub semnul valorii” la Editura Trei, „Strategii culturale și interculturalitate în spațiul românesc” la Editura Humanitas, „Jung îndrăgostit de suflet” la Editura Nemira, „Diavolul în viziuni, povești și vise” la Editura Nemira.

Lavinia Bârlogeanu este autoarea a trei romane: „Nodurile lunii”, Editura Tracus Arte, „Arrhetonul”, Editura Nemira, „ACOLO”, Editura Nemira

În domeniul psihoterapiei, Lavinia Bârlogeanu a urmat mai multe cursuri de formare:

-Muzicoterapie – cu formatori din cadrul Institutului de Muzicoterapie, Paris

-Psihologie Transpersonală – cu formatori din Spania, Peru, Italia

-Psihotraumatologie (Metoda:  Constelarea traumei) – Organizator ISTT București, cu formatori din Germania și România.

-EMDR (terapia traumei) – cu formatori și supervizori din Spania

-Psihoterapie Psihanalitică – Asociatia de Consiliere si Psihoterapie Psihanalitica din Bucuresti.

 

 Prezentarea seminarului:

Ideea care inspiră întreaga construcție a seminarului este aceea că miturile, ca elemente de prim rang cultural, sunt expresia cea mai fidelă a funcționării psihice, ceea ce înseamnă că în alcătuirea lor putem identifica resurse care să susțină, să orienteze și să îndrume un proces atât de anevoios cum este cura analitică. Originile psihanalizei au fost legate de mit, Oedipul a reprezentat în ochii lui Freud nici mai mult, nici mai puțin, decât o matrice a speciei noastre. Marea lecție care rezultă de aici este că nu putem eluda miturile fondatoare, decât cu prețul îndepărtării de esența noastră umană, de apartenența noastră la rizomul comun al umanității, iar această lecție este mai importantă decât disputa „de ordin politic” din psihanaliză, construită în jurul ideii „Oedip e mitul nostru, singurul!” și, bineînțeles, respingerea care inevitabil urmează unei absolutizări de acest fel.

Argumentul pentru susținerea deschiderii mai generoase a psihanalizei față de fenomenul mitului, este acela că, fără excepție, miturile dezvoltă în implicitul textual două mari teme:

 1. Tema metafizică: Care este originea vieții?
 2. Tema etică: Care este conduita potrivită în viață?

Răspunsurile pe care fiecare mit, în parte, le oferă acestor două provocări, le putem identifica în funcționarea psihicului nostru, atât în registrul său arhaic, cât și în cel înalt simbolic, sublimatoriu. Atât polul „de jos”, cât și cel „de sus” îmbină două registre – personal și colectiv – și realizează numeroase treceri între funcționalitatea psihică primară, secundară și terțiară. În cadrul seminarului vom privi această funcționalitate prin grila următoarelor categorii: complex psihic, arhetip (preconcepție inerentă, structură psihică de adâncime), simbol, mit, ritual, ritualizare (riturile de trecere), rezonanță psihică, modalități de generare a experienței/poziții psihice, linie de dezvoltare.

Dacă în mod obișnuit, atunci când gândim un caz ne interogăm în legătură cu angoasele, conflictele, apărările la care recurge psihicul în dinamica lui, în cadrul seminarului vom face un pas mai departe, încercând să identificăm arhetipurile (sau „preconcepțiile inerente”, cum le numește Bion) care generează aceste moduri aparte de funcționalitate psihică, propunând apoi mituri care le fac comprehensibile și care sunt rezonante la nivelul psihicului individual. Ipoteza de lucru este aceea că psihicul individual va răspunde acestei rezonanțe, printr-o producție personală de simboluri care facilitează creșterea și dezvoltarea psihică.

Intenția care stă în spatele organizării conținuturilor învățării în cadrul acestui seminar este aceea de a articula tehnica psihanalizei cu orizontul mitului, în raport cu teme fundamentale: omnipotența, negarea, retragerea, proiecția, identificarea proiectivă, disocierea, trauma, depresia, mania, etc.  Referiri interesante și valoroase, prezentări de cazuri înalt ilustrative în privința importanței miturilor și a simbolurilor colective în psihanaliză putem identifica sau le vom regăsi în implicitul textual la autorii care inspiră organizarea acestui seminar: J. Grotstein și W. Bion (tradiția kleiniană), Th. Ogden (direcția intersubiectivă) și D. Kalsched, A. Samuels (filonul abisal al psihanalizei).

Bion îi spunea analizandului și mai tânărului său coleg J. Grotstein, cât este de important ca un psihanalist să cunoască, să colecteze și să utilizeze în practica sa multe mituri, ele realizând conjuncțiile constante și obligatorii cu marile probleme și suferințe ale pacienților, iar Grotstein nu doar că l-a ascultat, dar a încercat să demonstreze în scrierile lui un mod practic de articulare a curei psihanalitice cu fenomenul mitului. Psihanaliza pare să se fi oprit la Oedip… Este lesne de observat cum fiecare autor semnificativ reflectează la problematica oedipiană și îmbogățește cu noi tulpini acest rizom, dar dacă ne uităm cu atenție, de exemplu, la abordarea lui Ogden și la cea a Melaniei Klein referitoare la problematica oedipiană, constatăm că scrierile lor ne trimit, de fapt, la alte mituri. Grotstein este cel care a sesizat și a demonstrat foarte convingător că descrierile kleiniene despre oedipul timpuriu fac referire, de fapt, la mitul Labirintului. De asemenea, dacă privim descrierea ingenioasă a oedipului de tranziție al fetiței și al băiețelului realizată de Ogden, remarcăm că în implicitul textual este mitul de sorginte ebraică – intitulat de unul din marii exegeți ai fenomenului violenței în cultură, A. Abecassis, – „Un tată și două mame” (mitul triunghiului Avraam, Sara, Hagar). Iată doar câteva exemple care ne provoacă la o mai atentă și profundă explorare a relației psihanalizei cu fenomenul mitului, ceea ce constituie de fapt, obiectivul fundamental al acestui seminar!

A modela capacitatea de a folosi mitul în analiză și de a genera o competență simbolică tot mai nuanțată, înseamnă să funcționăm în acord cu potențialul creator al sinelui autentic. Înainte de a fi patologizat și traumatizat de evenimente intolerabile, psihicul este creator în esența lui și el creează mituri, iar acest fapt ține de condiția noastră umană! Or, o cură analitică autentică este una care ne plasează în condiția noastră umană, iar asta înseamnă o bună funcționalitate în spațiul și timpul istoriei noastre personale, dar, în același timp, în spațiul și timpul universal al umanității de aici și de pretutindeni! Doar într-o astfel de matrice mitologic-simbolică ne putem înscrie viața și destinul, doar într-o astfel de matrice ne putem accepta condiția de muritori, dar și pe aceea de creatori, situați în sursa vieții („O”) și generând, la rândul lor, viață!

           

           Tematică orientativă

Septembrie 2021 – Februarie 2022

 

 1. „Cine este inconștientul?”   (septembrie 2021)

(Viziunea lui Grotstein, Bion, Kalsched, Ogden)

 

 1. Modalitatea paranoid-schizoidă de generare a experienței

(octombrie, noiembrie 2021)

 • Prezentare teoretică a noțiunilor de complex, arhetip, poziție psihică și modalitate de generare a experienței
 • Ilustrare a funcționării schizo-paranoide prin Mitul Labirintului.
 • Arhetipul mamei-claustru – organizator al Mitului Labirintului
 • Complexele Minotaurului și al Manticorei – funcționare de tip labirintic a psihicului
 • Limbajul mitului: simbolul. Reconceptualizarea psihanalitică a simbolului

 

 1. Ilustrarea tendințelor de a ieși din poziția și modalitatea paranoid-schizoidă; Instalarea modalității depresive de generare a experienței (decembrie 2021)
 • Mituri ale exaltării (Icar, Tantal, Perseu)
 • Arhetipul Umbrei (organizatorul miturilor exaltării)
 • Complexul Medusei
 • Mituri ale banalizării și lupta împotriva banalizării (Orfeu, Tezeu)
 • Arhetipul Puer Aeternus
 • Complexul Micului Prinț (două interpretări psihanalitice)

 

 1. După poziția depresivă, Încotro? Conceptualizarea poziției transcendente (ianuarie, februarie 2022)
 • „De ce Oedip și nu Christos?” prezentarea concepției lui J. Grotstein despre rolul inocenței și al sacrificiului în psihanaliză
 • Arhetipul crucificării
 • Complexul „Pieta” și ritualizări Pieta
 • Conceptualizarea ritualului și abordarea riturilor de trecere în clinica psihanalitică
 • Transformări psihice în „O” și rezonanța psihică
 • Conceptualizarea „poziției transcendente” de generare a experienței.

 

Modalitatea de desfasurare:

 

On-line, aplicatia ZOOM.

6 sesiuni de cate 3 ore fiecare, in lunile septembrie 2021 – februarie 2022.

In a patra zi de joi a fiecarei luni, orele 17.00-20.00.

 

 

CUI SE ADRESEAZA CURSUL:

Psihologilor in domeniul psihoterapiei, psihologiei clinice, consilierii psihologice, consilierii scolare, altor specialisti din domeniul stiintelor umane.

 

Modalitatea de inscriere

 

Taxa: 150 lei/seminar.

In taxa de curs sunt incluse: activitatea de predare, suportul de curs,  atestat al Colegiul Psihologilor din Romania cu numarul de credite.

Termen limita de inscriere : 22 septembrie 2021

Inscrierea se face prin trimiterea unui email la adresa asociatiadeconsiliere@gmail.com cu mentiunea – Inscriere la seminarul Fundamente culturale ale psihanalizei, cu o scurta prezentare a activitatii dvs profesionale.

 

Dupa acceptul primit pe email din partea asociatiei se va trimite de catre participant, pe email, o copie a OP pentru plata pentru primele doua luni de seminar (300 lei). Urmatorele plati vor fi lunare (pana la 30 ale fiecarei luni). Ultima rata va fi platita panala data de 30 ianuarie 2022  (in luna ianuarie se face plata pentru luna februarie 2022). Plata lunara se face chiar daca participantul va absenta la una din sesiuni.

Inscrierea se face numai pentru toate cele 6 sesiuni (18 ore) din perioada septembrie 2021 – februarie 2022.

 

Taxa primei rate (300 lei pentru doua luni) sau plata pentru intregul seminar (900 lei) se achita  prin ordin de plata catre :

Asociatia de Consiliere si

Psihoterapie Psihanalitica din Bucuresti

CIF – 18690388

ING Bank

RO76 INGB 0000 9999 0576 8618.

Date

23 Sep 2021 - 24 Feb 2022
Expired!

Cost

900RON
Category
Centrul Self

Organizer

Centrul Self
Email
asociatiadeconsiliere@gmail.com
Go to Top